top of page

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger om våre medlemmer. Momentum Trening AS («Momentum» eller «vi») driver treningsstudioet Momentum Trening. Det er vi som er behandlingsansvarlig for opplysningene som behandles i forbindelse med denne virksomheten.

 

Hvordan vi bruker personopplysninger


Administrasjon av medlemskap

For å registrere deg som medlem hos oss, og for at vi kan fakturere og administrere ditt medlemskap, behandler vi navn, kontaktopplysninger, type medlemskap og din kommunikasjon med oss. Om du har medlemskap via en bedriftsavtale eller gjennom en partner, vil vi også behandle informasjon om din arbeidsgiver / den partner du har medlemskap gjennom.

Treningsoppfølgning

For å administrere og følge opp din trening hos oss, vil vi registrere din treningshistorikk, dvs. dine besøk på våre treningssentre, din påmelding og avmelding av gruppetimer, din deltakelse på gruppekonsepter, din bruk av personlig trener og din øvrige bruk av vårt treningstilbud. Om du velger å dele det med oss, vil vi også behandle informasjon om din helse, slik som fysiske skader eller sykdom.

Online trening

For å administrere og følge opp bruk av våre nettbaserte tjenester, vil vi i tillegg registrere dine innloggingsdetaljer (brukernavn/passord), dine søk, dine tidligere avspillinger og de favoritter du lagrer. Ditt passord er forøvrig ikke mulig for oss å identifisere.

App-funksjoner

For å tilby relevant funksjonalitet behandler vi opplysninger om bruk av sosiale funksjoner, din trening og preferansevalg du selv gjør i appen. Vi benytter også funksjonalitet som tilbys av Google eller Apple som du velger å aktivere (for eksempel lokasjon eller Bluetooth).

Kjøp

Om du gjør kjøp i vår online butikk, eller dersom du gjør kjøp på et av våre treningssentre som du knytter til ditt medlemskap, vil vi av bokføringshensyn behandle opplysninger om dine kjøp, dvs. hva du kjøpte, tidspunktet for kjøpet og beløp.

Rewards

For å tilpasse ditt medlemskap og vår kommunikasjon og markedsføring, vil vi bruke din treningshistorikk til å plassere deg i et medlemsnivå.

Produktutvikling

For å evaluere, forbedre og optimalisere vårt treningstilbud, vil vi kunne behandle dine svar på medlemsundersøkelser, samt analysere statistikk over din bruk av vårt treningstilbud for å forstå våre medlemmers behov og preferanser.

Kameraovervåkning

For å ivareta sikkerheten har Momentum Trening muligheten til å installere kameraovervåkning på vårt senter.

Vi må ha behandlingsgrunnlag etter GDPR for vår behandling av personopplysninger. For administrasjon av medlemskap, treningsoppfølgning, online trening, app-funksjoner og treningsrelaterte tjenester er grunnlaget at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. For kjøp er det nødvendigheten av å oppfylle en rettslig forpliktelse.

 

For produktutvikling er det vår berettigede interesse i forbedring og innovasjon. For kameraovervåkning er det behovet for å forebygge farlige situasjoner og å ivareta hensynet til våre ansatte og medlemmers sikkerhet. Om det er nødvendig for oss å behandle særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) for å yte våre tjenester til deg, er behandlingsgrunnlaget ditt samtykke som du gir via medlemsvilkårene (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 7 nr. 4).

Vi kan også behandle personopplysninger for andre formål dersom du samtykker til det. I så fall kan du når som helst trekke samtykket tilbake.

Vi kan dessuten behandle personopplysninger med andre forenlige formål, for eksempel for bokføring, ved håndtering av tvister og rettssaker og ved oppkjøp, fusjoner eller lignende transaksjoner.

Hvordan vi driver markedsføring


Vi ønsker å holde våre medlemmer oppdatert om våre tjenester og gi gode tilbud. Derfor vil vi fra tid til annen sende deg nyhetsbrev og markedsføring, for eksempel pr. epost. Om du ikke lenger ønsker å motta markedsføring, kan du sende en epost til hei@momentumtrening.no.

Hvordan vi behandler opplysninger på sosiale medier


Hvis du besøker våre sider på sosiale medier, vil vi kunne se dine reaksjoner (opplastinger, likes, kommentarer, osv.). Vi vil også ha tilgang i anonymisert statistikk for å kunne få innsikt over bruken av våre sider på sosiale medier. For behandling av slike opplysninger har vi felles behandlingsansvar med det sosiale mediet. Grunnlaget for vår behandling av eventuelle personopplysninger i den forbindelse er at vår berettigede interesse i å ha en side på det sosiale mediet og å ha innsikt i hvordan den brukes. Vær oppmerksom at selv om du sletter din konto eller slutter å følge oss på det sosiale mediet, vil dine reaksjoner fortsatt kunne være tilgjengelig på vår side.

Hvor lenge vi oppbevarer personopplysninger


Vi oppbevarer opplysninger om deg så lenge det er nødvendig for de formålene som er nevnt ovenfor. Deretter sletter vi dem. Med mindre du samtykker til noe annet, innebærer dette i hovedsak at:

  • Opplysninger om administrasjon av medlemskap slettes senest seks måneder etter at medlemskapet er opphørt.

  • Opplysninger om treningshistorikk og opplysninger om online trening slettes senest seks måneder etter at medlemskapet er opphørt.

  • Opplysninger om egentrening i appen slettes når du selv ber om det, men uansett senest seks måneder etter at medlemskapet er opphørt. Vi lagrer ikke lokasjonsdata utover endt sesjon.

  • Opplysninger om treningsrelaterte tjenester slettes løpende.

  • Opplysninger om kjøp slettes etter 5 år i samsvar med bokføringslova.

  • Opplysninger som brukes til produktutvikling slettes ved at vi anonymiserer dem så snart som mulig.

  • Opplysninger fra evt fremtidig kameraovervåkning slettes senest én uke etter at opptakene er gjort, med mindre det er sannsynlig at opptakene vil måtte brukes eller utleveres til politiet.
     

Vi kan velge å anonymisere opplysningene istedenfor å slette dem, dvs. at vi oppbevarer opplysningene, uten at det lenger er mulig å knytte dem til deg som et enkeltindivid.


Dine personverns-rettigheter


Du har flere rettigheter etter personvernregelverket, blant annet rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning, dataportering og å protestere mot vår behandling av opplysninger om deg. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, typisk senest innen én måned. Merk at det finnes flere unntak og begrensninger i disse personvernrettigheter som kan gjøre at vi ikke må eller kan la deg utøve dem.

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi vil sette pris på om du kontakter oss først, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Du kan henvende deg til hei@momentumtrening.no om du ønsker å utøve dine rettigheter, eller om du for øvrig har spørsmål, kommentarer eller ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.
 

Endringer


Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen ved behov, f.eks. dersom vi lanserer nye produkter eller gjør endringer i eksisterende produkter. Du vil få beskjed dersom vi gjør vesentlige endringer. Du vil alltid finne siste versjon av personvernerklæringen på vår nettside.

bottom of page